x 

košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Tyto Obchodní podmínky (dále též jen jako „podmínky“ nebo „obchodní podmínky“) se vztahují na nákup zboží prostřednictvím e-shopu www.krbyflama.cz . Nákup zboží v jejich smyslu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby (dále vždy jen „zákazník“) bez omezení s tím, že zákazník souhlasí, že takto uzavřené kupní smlouvy se budou řídit těmito Obchodními podmínkami. Prodávajícím se za těchto podmínek rozumí společnost: FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko, IČO: 47096501, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vl.č.: 27945/R, IBAN:: SK61 0200 0000 0038 0365 3156, zodpovedná osoba: Martina Filínová.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je: FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko
 2. Prodávajícím je: FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.krbyflama.cz je společnost: FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace jako i telefonické komunikace.
 9. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20 % DPH.
 10. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentu uskutečnění nákupu.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím, včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je potřeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a objednávka se tak stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis neustanovuje jinak.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generován e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 3 tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

Jak nakupovat?

Nabízíme Vám několik možností objednání zboží:

 1. objednání přímo přes obchod bez registrace
 2. objednání přes e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do emailu zadejte název zboží, jeho cenu. Nezapomeňte do emailu zadat telefonní číslo, které je potřeba pro ověření resp. zpracování objednávky!)
 3. objednání formou SMS +421 917 838 072
 4. objednání telefonicky +421 917 838 072 - v případě že potřebujete objednat zboží a nemáte k dispozici internet, zavolejte nám a objednávku jednoduše nadiktujete

Platba dovoz

Způsoby platby:

 • dobírkou

  Zboží, který si objednáte přes náš internetový obchod, vám bude doručeno na dobírku v termínu, který Vám potvrdíme mailem. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase. Pokud se v objednávce nachází vícero zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek. Společně se zbožím je zákazníkovi zaslána faktura (daňový doklad), návod jako i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.

  Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb jako i ceně za tyto služby. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, mimo toho, které bylo započítáno v objednávce.

 
Převod vlastnického práva:

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vyřídit až v momentu úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Dovoz:

 1. Kurýrní služba
 2. Převzetí zboží přímo na prodejně
 3. Doručení prostřednictvím dopravy prodávajícího

Pro případné Informace nás kontaktujte telefonicky na čísle: +421 917 838 072

Prodávající se zavazuje

 1. dodat správný druh a množství zboží, tak jak bylo uvedeno v době objednávky, na základě objednávky zákazníka v dohodnuté ceně
 2. adekvátně zabalit zboží, odeslat zboží v dohodnuté lhůtě (v jaké lhůtě, co v případě, že se zboží nenachází na skladě)
 3. vystavit a přiložit fakturu jako daňový doklad

Kupující se zavazuje

 1. převzít objednané zboží
 2. zaplatit za objednané zboží dojednanou cenu.

Prodávající nenese zodpovědnost

 1. za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou, resp. expresní zásilkovou službou
 2. poškození zásilky zaviněné poštou, resp. expresní zásilkovou službou
 3. případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány:

 1. telefonicky (v pracovních dnech pondělí až pátek 8:00 – 15:30 na čísle +421 917 838 072 )
 2. e-mailem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
 3. poštou.
 4. osobně v sídle firmy

  vyřízení reklamace je do 30 dní.

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

neoddělitelná součást všeobecných obchodních podmínek

Reklamovat je možno pouze zboží, které bylo zakoupeno jen od prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídí až po úplné úhradě ve smyslu § 151a Občanského zákoníku.
Pokud je kupující spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu svojí podnikatelskou činnosti, zaměstnání nebo povolání) poskytuje se na veškeré nabízené zboží záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
Kupující je povinen reklamaci uplatnit neodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následným užíváním:
k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeného kupujícím,
nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
zanedbáním péče a údržby o zboží,
poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
Ze zodpovědnosti za vady jsou také vyjmuty vady, které vznikly při živelné pohromě.
Zodpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy není možné považovat za vadu a nedá se reklamovat.
Reklamované zboží je nutné zaslat na naší adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je nutné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději společně s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dní ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, hlavně pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace, vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
Práva kupujícího při uplatňovaní reklamace:
u odstranitelné chyby má kupující právo, aby byla odstraněná bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo opravy vady, (opravy) výměnu chybné věci za bezchybnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost chyby,
při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz). Pŕi výskutu chyby, která nebráni používaní věci, má kupujíc právo na slevu. Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plnění nebo jejího odůvodněného zamítnutí.
Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je nutné zkontrolovat při převzetí zboží, nakolik se může zboží při přepravě poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho za přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozen.
Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předcházejícího upozornění kupujícího.
Kontakt FLAMA s.r.o. Dlhá 418, Nitrianske Pravno 972 13, Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Prohlášení:

Toto prohlášení o ochraně citlivých údajů se vztahuje na internetový obchod www.krbyflama.cz
             
Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje:

jméno, příjmení, adresa doručení (ulice, město, PSČ, stát), telefonní číslo
Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.
www.krbyflama.cz se zavazuje k tomu, že se nebudou žádné osobní údaje zveřejňovat, prodávat, poskytovat třetí osobě ani nepoužije osobní údaje pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem na serveru www.krbyflama.cz bez souhlasu vlastníků těchto údajů. Také se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, vymaže jeho osobní údaje z databáze zákazníků. Pokud dojde k převodu vlastnictví tohoto internetového obchodu na jinou osobu nebo společnost, všechna získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi za předpokladu dodržení tohoto prohlášení.

www.krbyflama.cz neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích nebo členství v politických stranách. Pro uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů.

www.krbyflama.cz shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány výše, a to především pro své vlastní potřeby a potřeby nutné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu, jako i pro zjednodušení procesu nákupu.
Pokud by kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu k marketingovým účelům, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresné pošty na kontaktní adresu.
Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na marketingové účely.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

Spotřebitel má, na základě zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení odevzdat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen, po oznámení o odstoupení od smlouvy, zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje společně se vší dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena společně se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 ods. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zaslali doporučeně jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: formulář odstoupení od smlouvy
Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jako i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, což neplatí v případě, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
Náklady na vrácení zboží hradí spotřebitel.
Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje na zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Spotřebitel hradí jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předcházejícího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentu odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky jako i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, stejně tak jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách, rovněž i v jejich neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jako i Zákona č. 513/1991 Z.z.
Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich neoddělitelných součástí nabývají platnost a účinnost 13. června 2017.
 
Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství  Slovenské republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Dozorčí orgán činnosti:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel.: 032/ 6400 109
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rychlý kontakt FLAMA s.r.o.

Jsme tu pro Vás Po - Pá 8:00-15:00

Tel: +421 917 838 072
E-mail: info@krbyflama.cz

Katalog ke stažení

aqq

Tato stránka používá cookies.

Více informací číst dál. Přečtěte si jak pracujeme s osobními údaji - správa osobních údajů.

Souhlasím

Co jsou cookies?

Soubor cookies je malý textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou např. Jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Bez cookies by bylo prohlížení webu mnohem složitější a nepraktické.

Jaké používáme cookies?

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz - google cookies
virtuemart - cookies pro možnost objednání zboží

Jak kontrolovat cookies?

Soubory cookie můžete kontrolovat a / nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.