x 

košík je prázdný

Záruční a pozáruční opravy krbových kamen provádí výrobce. Funkční vadu nebo vadu povrchové úpravy výrobku během záruční doby neopravujte sami.

Dvouletá záruční doba výrobku začíná plynout dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Výrobce je povinen odstranit chyby výrobku vzniklé nesprávným zhotovením výrobku v zákonné lhůtě a na vlastní náklady.

Záruka se na výrobek nevztahuje v případě, že škody a vady na zařízení nebo jeho částech byly způsobeny:

  • nesprávnou obsluhou, která nebyla v souladu s návodem k použití

  • mechanickým poškozením (např. při dopravě, nevhodným skladováním, nesprávnou instalací)

  • provedením úprav, opravami a neoprávněnou manipulací

  • nesprávným připojením ke komínu, v rozporu s platnými normami

  • nesprávnou volbou výkonu krbových kamen pro daný prostor (překouření, nedokouření prostoru)

  • nedostatečným nebo příliš silným tahem komínu

  • použitím nevhodného paliva

V případě reklamace je potřeba předložit vyplněný záruční list s datem koupě a razítkem prodejce, uvést adresu a okolnosti vzniku závady. Výrobce si vyhrazuje právo na určení způsobu a místa opravy reklamovaného výrobku.

Při zakoupení spotřebiče je potřeba zkontrolovat sklo přikládacích dvířek, keramické obložení a vermikulit ve vnitřní části výrobku.

Tepelné přetěžování krbových kamen je zakázáno!!! Dodržujte proto doporučené množství a druh paliva, množství spalovacího vzduchu. Přetěžení výrobku se může projevit:

  • deformací stropu ohniště, propálením roštu, prasknutím vermikulitu, změnou barevného odstínu povrchu výrobku.

V případě, že výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, nebude reklamace výrobku akceptována.

Pro případ výměny výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu.

Důležité! Výrobek je potřeba důkladně zkontrolovat při převzetí. Hlavně, zda-li nemá poškozenou keramiku, sklo a vermikulit uvnitř ohniště!

Opotřebovávané části krbových kamen nespadající pod záruku (vermikulit desky, těsnění, rošty, atd.) Tyto náhradní díly je možné si u nás objednat.

V případě zařízení pro ústřední topení s vodním výměníkem, je záruka podmíněna tím, že zařízení musí uvést do provozu odborník - topenář, což je nutno potvrdit i na záručním listu. 

Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád, který je součástí všeobecných obchodních podmínek. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit a o vykonávání záručních oprav v souladu s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdější předpisů. Podmínky reklamace v těchto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně dojednány jiné záruční podmínky.

 

Rychlý kontakt FLAMA s.r.o.

Jsme tu pro Vás Po - Pá 8:00-15:00

Tel: +421 917 838 072
E-mail: info@krbyflama.cz

Katalog ke stažení

aqq

Tato stránka používá cookies.

Více informací číst dál. Přečtěte si jak pracujeme s osobními údaji - správa osobních údajů.

Souhlasím

Co jsou cookies?

Soubor cookies je malý textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou např. Jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Bez cookies by bylo prohlížení webu mnohem složitější a nepraktické.

Jaké používáme cookies?

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz - google cookies
virtuemart - cookies pro možnost objednání zboží

Jak kontrolovat cookies?

Soubory cookie můžete kontrolovat a / nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.